สมาคมนักข่าวฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้บริหารองค์กรสื่อคุกคามทางเพศ

สมาคมนักข่าวฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้บริหารองค์กรสื่อคุกคามทางเพศ

สมาคมนักข่าวฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้บริหารองค์กรสื่อคุกคามทางเพศ

รูปข่าว : สมาคมนักข่าวฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงผู้บริหารองค์กรสื่อคุกคามทางเพศ

สมาคมนักข่าวฯ เห็นพ้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพาดพิงผู้บริหารองค์กรสื่อคุกคามทางเพศ เบื้องต้น พบปัญหาความสับสนในการหยิบยกหลายกรณีมาปะปนกันจนอาจส่งผลรุนแรงกับคู่กรณี

วันนี้ (10 ก.ย.2560) นายมงคล บางประภา เลขาธิการสมาคมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่าผู้บริหารองค์กรสื่อแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศพนักงานในสังกัด จนทำให้ต้องลาออกจากองค์กรและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวาง กระทบต่อปัญหาจริยธรรมและคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานของวิชาชีพสื่อมวลชนโดยรวม และภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีความห่วงใยต่อกระแสข่าวที่เกิดขึ้น และได้หารือเบื้องต้นให้มีการตั้งคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงจากผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหา เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นข้อมูลพื้นฐานให้สมาคมนักข่าวพิจารณาดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เนื่องการกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตามสื่อออนไลน์มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง โดยเฉพาะที่การอ้างถึงข้อความหรือ "โพสต์" ของนายสุเมธ สมคะเน กรรมการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และประธานสหภาพแรงกลางสื่อมวลชนไทยนั้น นายสุเมธได้ชี้แจงว่าข้อเขียนดังกล่าวเป็นข้อเขียนที่เป็นเกิดจากการศึกษารวบรวมข้อมูลปัญหาคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในหลายองค์กรสื่อของสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เคยเป็นผู้เสียหายหลายกรณี มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ไม่ใช่การนำเสนอเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ

ดังนั้น ก่อนที่ข้อเท็จจริงในกรณีนี้จะปรากฏโดยคณะกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยขอวิงวอนให้เพื่อนสื่อมวลชนทุกแขนงระมัดระวังในการนำเสนอข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้ง 2 ฝ่าย จนกว่าข้อเท็จจริงที่ชัดเจนจะปรากฏออกมา เนื่องจากข้อมูลที่นำมาพูดต่อๆ กันมาเริ่มขยายความจนเกินระดับและขอบเขตของปัญหาที่เกิดขึ้นจริงไปมาก และพบว่ามีการนำหลายกรณีมาพูดปะปนกันจนถูกเข้าใจไปว่าเป็นกรณีใดกรณีหนึ่งโดยเฉพาะ

ทั้งนี้ สมาคมนักข่าวฯ กำลังทาบทามกรรมการทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กรรมการที่มาจากผู้บริหารองค์กรสื่อ และสื่อมวลชนที่ไม่มีส่วนได้เสียกับคู่กรณีในกรณีที่เกี่ยวพันกับองค์กรที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาคมนักข่าวฯ เพื่อให้เกิดความเป็นจริงและความเป็นธรรม อันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ถูกต้องมากที่สุด เพื่อให้คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ พิจารณาดำเนินการในทางที่เหมาะสมต่อไป

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม
นักข่าวภาคสนามร้องสอบบิ๊กสื่อฯ คุกคามทางเพศ 

 

กลับขึ้นด้านบน