"โคมลอย".... ประเพณี หรือ การท่องเที่ยว

"โคมลอย".... ประเพณี หรือ การท่องเที่ยว

"โคมลอย".... ประเพณี หรือ การท่องเที่ยว

รูปข่าว : "โคมลอย".... ประเพณี หรือ การท่องเที่ยว

ภาพการจุดโคมลอย จำนวนมากเหนือท้องฟ้าเมืองเชียงใหม่ สร้างความตื่นตากับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่เป็นภาพจดจำการท่องเที่ยวในเทศกาลลอยยี่เป็ง หรือลอยกระทง จ.เชียงใหม่

การปล่อยโคมลอย เป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ บริษัทเอกชน เตรียมจัดงานเทศกาลลอยกระทงนานาชาติแห่งประเทศไทย ปี 2562 ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ย.นี้ บริเวณห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า 20,000 คน ร่วมทำสถิติการปล่อยโคมลอยมากที่สุดในโลกบันทึกในกินเนสส์บุ๊ค

 

นายนพดล จริภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่ซบเซา และประชาสัมพันธ์งานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และขายโปรแกรมทัวร์ไปประเทศต่างๆ ทั่วโลก ยกตัวอย่างการจัดงานปล่อยโคมที่วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน อ.แม่แตง เมื่อ 10 ปี ก่อนปัจจุบันวัดมีชื่อเสียงแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากกว่า 10,000 คน สร้างรายได้ให้กับชุมชน

 

นางเสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ระบุว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดงานปล่อยโคมลอย เพราะชาวเชียงใหม่รณรงค์การงดปล่อยโคมลอยมาต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว ในประเพณีลอยกระทงหรือยี่เป็ง 

การปล่อยโคมไฟว่าไปเป็นการบิดเบือนวัฒนธรรม สมัยดั่งเดิมที่ถามพ่อศรีเลา สมัยก่อนน้อยมากที่เขาจะทำของประเภทแบบนี้ ยิ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เม็ดเงินมหาศาล ใครก็อยากปล่อยโคม เพราะงดงาม แต่อย่างหนึ่งเป็นการลงทุน การจัดงานที่ลงทุนน้อย

 

 

ที่ผ่านมาหลายฝ่ายรณรงค์ให้จุดผางปะตี๊ด (ผางประทีป) รอบคูเมือง ประตูเมือง ซึ่ง ผางปะตี๊ด ถือได้ว่าเป็นเครื่องสักการบูชาในพระพุทธศาสนา และเป็นเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของชาวล้านนาใน “ประเพณีลอยกระทง” หรือที่เรียกเป็นภาษาทางภาคเหนือว่า “ประเพณีเดือนยี่เป็ง”

 

นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนา ยังเป็นกิจกรรมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปล่อยโคมลอยในเทศกาลลอยกระทง


เฉพาะที่ จ.เชียงใหม่ มีรายงานว่าปีนี้ภาคเอกชนเตรียมจัดงานปล่อยโคมลอย ตามสถานที่เอกชนอีก 7- 8 แห่ง คาดว่าแต่ละเเห่งจะมีการปล่อยโคมไม่ต่ำกว่า 3 ถึง 40,00 ดวง พร้อมกับขายโปรแกรมท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้มาปล่อยโคมลอย


ขณะที่พื้นที่จัดงานบริเวณห้วยตึงเฒ่า พื้นที่หนึ่งที่ภาคเอกชนของจัดงานปีนี้ พล.ต.สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 33 ในฐานะหน่วยงานดูแลพื้นที่ห้วยตึงเฒ่า ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรมปล่อยโคมลอย ที่เอกชนขอเช่าพื้นที่ห้วยตึงเฒ่า เพื่อจัดงานลอยกระทง ปี 2562 ย้ำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และ พักผ่อนสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีของล้านนา รักษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผบ.มทบ.33 สั่งยกเลิกปล่อย "โคมลอย" ทำลายสถิติโลก

"ปล่อยโคมลอย" ชี้ชัดไม่ใช่วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมอย่าเอาไป "ขายอย่างบิดเบือน"

กลับขึ้นด้านบน