กรมการแพทย์ เตือนปกปิดข้อมูลป่วย COVID-19 โทษจำคุก 6 เดือน

กรมการแพทย์ เตือนปกปิดข้อมูลป่วย COVID-19 โทษจำคุก 6 เดือน

กรมการแพทย์ เตือนปกปิดข้อมูลป่วย COVID-19 โทษจำคุก 6 เดือน

รูปข่าว : กรมการแพทย์ เตือนปกปิดข้อมูลป่วย COVID-19 โทษจำคุก 6 เดือน

กรมการแพทย์ ออกประกาศเตือนรอบใหม่ หลังเจอบุคลากรการแพทย์ป่วย COVID-19 กว่า 80 คนสาเหตุจากการปกปิดประวัติข้อมูลของผู้ป่วย ชี้หากแจ้งข้อมูลเท็จมีความผิด ม.137 โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท

วานนี้ (11 เม.ย.2563) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ลงนามในประกาศของกรมการแพทย์ ระบุว่า ผู้ที่แจ้งข้อมูลเท็จ หรือปกปิดข้อมูล COVID-19 จนทำให้ผู้อื่นตกอยู่ในความเสี่ยงมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยในประกาศเรื่องการแจ้งข้อมูลที่จำเป็น และประวัติส่วนบุคคลแก่บุคลากร ทาง การแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีประชาชนที่เข้ามารับการตรวจหรือรักษาที่โรงพยาบาลจำนวนมาก ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีประชา ชนบางส่วนปกปิดข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประวัติส่วนบุคคลของตน ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจหรือการรักษาตามมาตรการและกระบวน การที่ถูกต้องและทันการณ์ จนเป็นเหตุให้โรค COVID-19 แพร่ระบาดออกไป และส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล รวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับบุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงจะติดเชื้อ COVID-19

อ่านข่าวเพิ่ม นครปฐมกักตัว 22 ทีมแพทย์ ใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 ปกปิดข้อมูล

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมการแพทย์ จึงมีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนที่จะต้องได้รับการตรวจหรือรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรการและกระบวนการป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ซึ่งอาจติดเชื้อจากการให้บริการการตรวจ หรือการรักษาพยาบาลผู้ที่ติดเชื้อโรค COVID-19 แต่ปกปิดข้อมูลที่จำเป็นและปกระวัติส่วนบุคคลของตน

กรมการแพทย์ จึงขอให้ประชาชนที่เข้ารับการตรวจหรือรักษา แจ้งข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลของตนเช่น ประวัติการเดินทาง ประวัติการทำงาน ประวัติการสัมผัสผู้ป่วย หรือ พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้ติดเชื้อโรค ต่อบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง

กรณีที่บุคคลใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลของรัฐ และเป็นเหตุให้ผู้อื่น หรือประชาชนเสียหาย จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 137 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ปกปิดข้อมูลป่วยมีความผิดหลายข้อหา

ขณะที่ข้อมูลพบว่าขณะนี้มีบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อกว่า 80 คนโดยมีทั้งที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วย และบางส่วนที่เกิดจากการปกปิดข้อมูลจากผู้ป่วย เช่นที่ กรณีโรงพยาบาลบางเลน จ.นครปฐม ที่ต้องสั่งกักตัวแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลบางเลน 22 คน หลังมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 วัย 56 ปี ที่ปกปิดข้อมูล ไม่บอกประวัติ ใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ

ก่อนหน้านี้ กองปราบปราม เคยออกมาเตือน โพสต์เตือนผู้ที่ปิดบังการเดินทางจากประเทศเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้ จะมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จะส่งผลให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563)

สำหรับประชาชนท่านใดที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อท่านเดินทางกลับเข้าประเทศแล้ว ท่านควรสังเกตอาการตนเองเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยหากพบว่าตนเองมีอาการดังกล่าว ให้ท่านรีบไปพบแพทย์ทันที โดยควรที่จะแจ้งประวัติการเดินทาง การสัมผัสผู้ติดเชื้อ ยินยอมเข้ารับการรักษา ยอมแยกกัก, กักกัน หรือการคุมสังเกตอาการ

หากท่านปิดบังข้อมูลดังกล่าว หรือปฏิเสธการรักษา จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตาม ม.31, ม.34, ม.50 และ ม.51 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เตือน! ปกปิดข้อมูล -ไม่กักตัว COVID-19 โทษปรับ 2 หมื่น

ถอดรหัสพันธุกรรม COVID-19 ระบาดไทยพบ 30 สายพันธุ์

 

 

กลับขึ้นด้านบน