5 ข้อต้องรู้ก่อนเข้า "โรงภาพยนตร์"

5 ข้อต้องรู้ก่อนเข้า "โรงภาพยนตร์"

5 ข้อต้องรู้ก่อนเข้า "โรงภาพยนตร์"

รูปข่าว : 5 ข้อต้องรู้ก่อนเข้า "โรงภาพยนตร์"

กรมอนามัย ตรวจโรงภาพยนตร์ หลังได้รับการผ่อนคลายระยะที่ 3 ย้ำเว้นระยะห่าง พนักงานผู้ให้บริการและผู้ชมภาพยนต์ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ยังงดจัดอีเวนต์

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2563 พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวภายหลังตรวจกิจการโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ว่า โรงภาพยนตร์ได้รับผ่อนคลายระยะที่ 3 ให้เปิดได้โดยจำกัดจำนวนไม่เกิน 200 คน เนื่องจากเป็นอาคารปิดที่มีระบบปรับอากาศมีผู้รับชมจำนวนมากจึงอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ ทั้งจากการสัมผัสระหว่างบุคคลหรือการสัมผัสจากอุปกรณ์ต่าง ๆ เจ้าของสถานประกอบกิจการ จึงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. กำหนดจุดคัดกรองพนักงานและผู้ใช้บริการ บันทึกรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา หรือลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อให้สามารถติดตามตัวได้ กรณีต้องมีการสอบสวนโรค

2. ให้พนักงานและผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองที่จำเป็นสำหรับพนักงาน เช่น ถุงมือ แผ่นใสครอบหน้า (Face shield)

3. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด งดกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และลดระยะเวลาในการเข้าใช้บริการ โดยให้มีการลงทะเบียนเพื่อจองคิว รวมทั้งลดการสัมผัส เช่น การจองตั๋วและจ่ายเงินแบบออนไลน์

4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจัดที่นั่งชมภาพยนตร์ให้เว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งทุก 2 ที่นั่ง และระยะห่างระหว่างแถวอย่างน้อย 1 แถว

และ 5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส อุปกรณ์ เครื่องใช้ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อ เน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร ตู้จำหน่ายบัตร จุดนั่งพักรอ ที่นั่งชมภาพยนตร์ ด้ามจับประตู ราวบันได รวมถึงห้องส้วม

 

ผู้ให้บริการหากพบอาการเข้าข่ายตามที่เฝ้าระวังให้หยุดปฏิบัติงาน แจ้งหัวหน้างานและพบแพทย์ทันที ส่วนของผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปใช้บริการ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และปฏิบัติตามคำแนะนำของสถานประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด หลังใช้บริการควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนหยิบจับของใช้ส่วนตัว และอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อกลับถึงบ้าน

ยังงดอีเว้นต์ -ไม่ห้ามกินอาหาร

พญ.พรรณพิมล กล่าวถึงกรณีที่มีการใช้พื้นที่โรงภาพยนตร์เปิดตัวกิจกรรมต่าง ๆ หรือจัดงาน Meeting Fan Club ศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศ จำเป็นต้องมีการจัดระเบียบและคุมเข้มเรื่องการเว้นระยะห่างระหว่างกัน โดยต้องไม่รวมกลุ่มกันแน่นจนเกินไป และขอให้สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ด้วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19

 

ส่วนการนำป๊อปคอร์นและน้ำดื่มเข้าโรงภาพยนตร์ไม่ได้ห้ามแต่แค่ตอนเวลากินอาจจะต้องเปิดหน้ากาอนามัย และอาจให้ระวังเรื่องการทำความสะอาด เพราะพนักงานจะต้องทำความสะอาดในพื้นที่ที่มีคนนั่งชมภาพยนตร์ เพราะขณะนี้มีเว้นระยะ 2 ที่นั่ง รวมทั้งยังงดอีเวนต์ในพื้นที่โรงภาพนตร์ทั้งหมด

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เล็งฟัน "เมเจอร์-ผู้จัดงาน" ปมอีเวนต์ 2 ดาราดังผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

ปิดพารากอนซีนีเพล็กซ์ 7-9 มิ.ย.นี้ ฝ่าฝืนคุม COVID-19

 

 

กลับขึ้นด้านบน