"ภูเก็ต" ฉีดวัคซีนเข็มแรกเกิน 60% เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

"ภูเก็ต" ฉีดวัคซีนเข็มแรกเกิน 60% เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

"ภูเก็ต" ฉีดวัคซีนเข็มแรกเกิน 60% เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

รูปข่าว : "ภูเก็ต" ฉีดวัคซีนเข็มแรกเกิน 60% เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว

อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จ.ภูเก็ต ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มแรกให้กับประชาชนแล้วกว่า 300,000 คน หรือเกิน 60% ของประชากรในพื้นที่ เตรียมความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวตามแผน "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"

วันนี้ (17 มิ.ย.2564) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา ขอชื่นชมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ที่ดำเนินการให้บริการวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนเกิน 60% ของประชากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

สำหรับกลุ่มที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุม คือผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป และแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว แรงงานในธุรกิจอื่นๆ แรงงานต่างชาติ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่ง จ.ภูเก็ต มีจำนวนประชากร 547,584 คน และมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 383,308 คน หรือ 70% ของประชากรในพื้นที่ โดยแผนการฉีดวัคซีนจะต้องฉีดเข็มที่ 1 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิ.ย. และฉีดเข็มที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค.

ข้อมูลการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ต ณ วันที่ 16 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 346,855 คน (ร้อยละ 63.3) ผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 165,439 คน (ร้อยละ 30.2) และมีจำนวนประชากรคงเหลือที่ยังไม่ได้รับวัคซีน 119,732 คน

ส่วนการเตรียมพร้อมใน จ.ภูเก็ต มีการประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมเปิดพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 การประเมินสถานประกอบการเพื่อให้สัญลักษณ์ SHA และเมื่อบุคลากรของสถานประกอบการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA Plus+ ซึ่งขณะนี้มีสถานประกอบการ โรงแรมจำนวน 280 แห่ง ได้รับสัญลักษณ์ SHA Plus+ แล้ว

 

อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุอีกว่า การจัดเตรียมระบบความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวของ จ.ภูเก็ต ตามมาตรการ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ถือว่าเป็นแบบอย่างความร่วมมือที่มีการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ การเข้าพัก การท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จนถึงการเดินทางออกจากจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบให้จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไป

ขณะที่การเฝ้าระวังติดตามจำนวนผู้ป่วยใน จ.ภูเก็ต หากพบผู้ป่วยเกิน 13 คนต่อวัน อาจจะต้องพิจารณายกเลิกแผนการดำเนินงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

สำหรับแนวทางการดำเนินงาน "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 ก.ค.นี้ มีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

  1. ชาวต่างชาติต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน
  2. ต้องเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนแล้ว
  3. ต้องมีเอกสารการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้งในประเทศไทย ได้แก่ วันที่เดินทางมาถึง วันที่ 7 และ 14 โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา
  4. ต้องเดินทางถึงที่พักด้วยรถโรงแรมและรับการตรวจเชื้อ ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องจนกว่าผลการตรวจไม่พบเชื้อ จึงจะอนุญาตให้ท่องเที่ยวภายใน จ.ภูเก็ตได้ เมื่อครบ 14 วันจึงจะสามารถเดินทางไปเที่ยวต่อยังจังหวัดอื่นๆ ได้

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ศบค.เห็นชอบ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯ เปิดประเทศใน 120 วัน เดินตามโรดแมปฟื้นวิกฤตโควิด-19

หมอประสิทธิ์ห่วง "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" หวั่นเจอเชื้อกลายพันธุ์จากนักท่องเที่ยว

 

กลับขึ้นด้านบน