เปิดงบฯ เสาไฟฟ้าประติมากรรม ปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไร #EP02

เปิดงบฯ เสาไฟฟ้าประติมากรรม ปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไร #EP02

เปิดงบฯ เสาไฟฟ้าประติมากรรม ปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไร #EP02

รูปข่าว : เปิดงบฯ เสาไฟฟ้าประติมากรรม ปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไร #EP02

เปิดรายละเอียดโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมรายจังหวัด เพื่อให้เห็นว่า รูปปั้นแบบต่าง ๆ มีในจังหวัดไหนบ้าง ภาคไหนมากที่สุด แต่ละจังหวัดใช้งบฯ เท่าไหร่ เสาไฟฟ้าแบบนี้เป็นที่นิยมกันได้อย่างไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

ความเดิม #EP1 : เปิดเผยให้เห็น งบประมาณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่มีรูปปั้นต่าง ๆ ทั้งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2558 จนถึง 2564 มีโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม รวม 167 โครงการ รวมใช้เงิน 899 ล้านบาท หรือ เกือบ 1 พันล้านบาท

ปล่อยแบบนี้มาได้อย่างไร ! เสาไฟประติมากรรม #EP01

#EP02 เปิดรายละเอียดโครงการเสาไฟฟ้าฯ ในแต่ละจังหวัด จากมากไปหาน้อย เพื่อให้เห็นว่า “โครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรม” รูปปั้นแบบต่างๆ มีในจังหวัดไหนบ้าง ภาคไหนมีโครงการแบบนี้มากที่สุด

และแต่ละจังหวัดใช้งบประมาณ ไปเท่าไหร่ เสาไฟฟ้าแบบนี้ กลายเป็นที่นิยมได้อย่างไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

 

เริ่มต้นที่ : ย้อนกลับไปดูปีงบประมาณในรอบ 7 ปี ตั้งแต่ ปี 2558-2564 ใช้งบประมาณเพื่อเสาไฟฟ้าประติมากรรม 51 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น

ภาคกลาง 17 จังหวัด
ภาคใต้ 11 จังหวัด
ภาคอีสาน 8 จังหวัด
ภาคเหนือ 6 จังหวัด
ภาคตะวันออก 5 จังหวัด
ภาคตะวันตก 4 จังหวัด

 

 

 

 

เมื่อเห็นจำนวนโครงการเสาไฟฟ้าฯ ในแต่ละรายภาคแล้ว เห็นได้ชัดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง นิยมจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสาไฟฟ้า มากที่สุดกระจายไปใน 17 จังหวัด

ภาคใต้ มีกระจายกันไปเป็นอันดับที่ 2 ถึง 11 จังหวัด แต่ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา 3 จังหวัดในภาคใต้ ที่ไม่จัดซื้อจัดจ้างโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมเลย คือ จ.ยะลาระนอง และกระบี่

มาดูการใช้งบประมาณ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมว่า แต่ละจังหวัดแต่ละภาคมีที่ไหน ผิดปกติ และน่าสงสัย

ภาคกลาง ใช้งบประมาณมากที่สุด 706 ล้านบาท จากทั้งหมด 17 จังหวัด
แต่เมื่อดูการใช้งบประมาณในที่แต่ละจังหวัดที่ใช้ไป ถึงกับต้องตกใจ

มีจังหวัดเดียวที่ใช้งบประมาณมากที่สุด และมากจนผิดสังเกต ไม่เป็นปกติ คือ จ.สมุทรปราการ คือที่ อบต.ราชาเทวะ

ใน 7 ปี อบต.ราชาเทวะ แห่งเดียว ใช้งบประมาณ สร้างเสาไฟฟ้าฯ มากถึง 669 ล้านบาท เป็นจังหวัดเดียวที่ใช้งบประมาณมากที่สุดทั้งประเทศ

หากคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ อบต.ราชาเทวะ ใช้งบประมาณมากถึง 74 % ของบประมาณการก่อสร้างเสาไฟฟ้าฯ ทั่วประเทศ

 

มาถึงตอนนี้ ทุกคนคงมีคำถามว่า ทำไมจึงใช้งบประมาณกันขนาดนี้เลย แต่คำตอบ ง่าย ๆ ทำไมเราปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้น ?

มาถึงตอนนี้ เราจะไปดูภาคที่มีโครงการเสาไฟฟ้าฯ กระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ มากเป็นอันดับ 2 คือ ภาคใต้ ซึ่งมีถึง 11 จังหวัด

ภาคใต้ใช้งบประมาณ ไปถึง 99 ล้านบาท และที่มากที่สุด คือ สงขลา 34 ล้านบาท

เมื่อรวมทั้งประเทศ ใช้งบประมาณเพื่อจัดซื้อจัดจ้างสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรม 899 ล้านบาท หรือ เกือบ 1 พันล้านบาท (ในช่วง 7 ปี ที่ผ่านมา)

หมายเหตุ แต่ละปีหมายถึง ปีงบประมาณ
ที่มาข้อมูล : จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายก อบต.ราชาเทวะ ชี้แจงสร้างเสาไฟกินรีถูกต้อง

#EP03 : จะไปดูทุกโครงการทั่วประเทศว่า อปท.ไหน ใช้งบประมาณเท่าไหร่บ้าง และมีอะไรบ้างที่ผิดปกติ หลังจากที่ทราบแล้วว่า อบต.ราชาเทวะ สมุทรปราการ ใช้งบประมาณไปถึง 669 ล้านบาท และบริษัทใด ได้งานเสาไฟฟ้าประติมากรรม รูปปั้นต่างๆ

กลับขึ้นด้านบน