ปรับแผนฉีดแอสตราฯ เข็ม 2 ห่างเข็มแรก 8 สัปดาห์รับมือ "โควิดเดลตา"

ปรับแผนฉีดแอสตราฯ เข็ม 2 ห่างเข็มแรก 8 สัปดาห์รับมือ "โควิดเดลตา"

ปรับแผนฉีดแอสตราฯ เข็ม 2 ห่างเข็มแรก 8 สัปดาห์รับมือ "โควิดเดลตา"

รูปข่าว : ปรับแผนฉีดแอสตราฯ เข็ม 2 ห่างเข็มแรก 8 สัปดาห์รับมือ "โควิดเดลตา"

ปลัด สธ. ระบุคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เห็นชอบฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกา เข็ม 2 ให้เร็วขึ้น จากเดิมที่นัดห่างจากเข็มแรก 10-12 สัปดาห์ เหลือ 8 สัปดาห์ เพื่อรับมือการระบาดของสายพันธุ์เดลตา

วันนี้ (22 มิ.ย.2564) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรวัคซีนป้องกัน COVID-19 กระจายไปยังพื้นที่แล้วรวม 8.5 ล้านโดส ตามแผนที่ ศบค.กำหนด เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายตามการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลล่าสุดตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 21 มิ.ย.ที่ผ่านมา ฉีดวัคซีนรวม 7,906,696 โดส แบ่งเป็นเข็ม 1 จำนวน 5,678,848 โดส และเข็ม 2 จำนวน 2,227,848 โดส เป็นวัคซีนซิโนแวค 5,550,891 โดส และแอสตราเซเนกา 2,355,805 โดส

นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า สำหรับวัคซีนแอสตราเซเนกา คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา กำหนดระยะห่างของการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็ม 2 ห่างกัน 10-12 สัปดาห์ และสามารถขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ในกรณีที่จำเป็น

 

สอดคล้องกับข้อมูลของประเทศอังกฤษที่มีการศึกษาว่า ขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ในระยะแรกของการรณรงค์ ซึ่งขณะนั้นยังไม่พบการระบาดของสายพันธุ์เดลตา หรือสายพันธุ์อินเดีย โดยมอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กทม. บริหารจัดการฉีดวัคซีนในพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่า สายพันธุ์เดลตามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อฯ จึงเห็นชอบให้พื้นที่ที่มีการระบาดปรับระยะเวลาการฉีดเข็มที่ 2 ให้เร็วขึ้น จากเดิมที่นัดห่างจากเข็มแรก 10-12 สัปดาห์ เหลือ 8 สัปดาห์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นพ.ยง ประเมิน 4-5 เดือนโควิด "เดลตา" แทนที่อัลฟา เหตุแพร่เร็ว 1.4 เท่า

หมอห่วงเตียงว่างเหลือน้อย รองรับโควิดในเขต กทม.

 

กลับขึ้นด้านบน