ศบค.เพิ่มช่องทางเข้าไทย "ทางบก-ทางเรือ" นำร่องด่านหนองคาย

ศบค.เพิ่มช่องทางเข้าไทย "ทางบก-ทางเรือ" นำร่องด่านหนองคาย

ศบค.เพิ่มช่องทางเข้าไทย "ทางบก-ทางเรือ" นำร่องด่านหนองคาย

รูปข่าว : ศบค.เพิ่มช่องทางเข้าไทย "ทางบก-ทางเรือ" นำร่องด่านหนองคาย

ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบเพิ่มช่องทางเข้าไทยทางบก-ทางเรือ นำร่องด่านหนองคาย 24 ธ.ค.นี้ และอนุโลมให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่มากับผู้ปกครอง ไม่ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง

วันนี้ (26 พ.ย.2564) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงผลการดำเนินงานรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยาน ทั้งต่างชาติและไทย ตั้งแต่วันที่ 1-25 พ.ย.2564 สะสม 104,065 คน ทั้งแบบ Test and Go, Sandbox และ Quarantine โดยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 135 คน หรือมีอัตราการติดเชื้อ 0.13%

ล่าสุด มติที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบเพิ่มการเดินทางเข้าประเทศไทย ช่องทางบกและทางเรือ นอกจากทางอากาศที่เปิดรับผู้เดินทางเข้าไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา สำหรับทางบก นำร่องที่ด่านหนองคาย เริ่มวันที่ 24 ธ.ค.นี้

ส่วนทางเรือ กรณีต้องการลงจากเรือ ดำเนินการตามเกณฑ์ ดังนี้ ทุกคนได้รับวัคซีน และมี RT-PCR 72 ชั่วโมง หรือจากท่าสุดท้าย และต้องมีรายงานการติดตามอาการของลูกเรือ และผู้โดยสารว่าไม่พบการติดเชื้อบนเรือ, มีระบบลงทะเบียน หรือผ่านระบบ Thailand Pass และได้รับอนุมัติก่อนเข้าเทียบท่า, ตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง ของทุกคนบนเรือ รอผลไม่พบเชื้อ ลงจากเรือได้, การกลับขึ้นเรือเป็นไปตามแนวทางของเรือ และประเทศปลายทางที่จะเดินทางต่อ

ทั้งนี้ ในส่วนของ Test and Go ไม่ต้องกักตัว และไม่ต้องใช้หลักฐานการจ่ายค่าที่พัก ส่วน Sandbox Programme พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว ให้พำนักในพื้นที่ Sandbox เป็นเวลา 5 วัน และมีหลักฐานการจ่ายค่าที่พัก SHA+ ในพื้นที่ Sandbox จำนวน 5 วัน

อายุต่ำกว่า 6 ปีเข้าไทย ยกเว้นผลตรวจโควิด

นอกจากนี้ต้องมีผลตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่ต้องมีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทาง แต่ต้องเดินทางมากับผู้ปกครองที่มีผลตรวจ RT-PCR ไม่พบเชื้อภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และเมื่อเดินทางมาถึงไทยแล้ว จะต้องตรวจหาเชื้อด้วย ATK โดยสถานพยาบาลที่กำหนด หากผลเป็นลบสามารถเดินทางต่อได้

ส่วนคนไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ และต้องขอวัคซีน พาสปอร์ต ล่าสุดที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบรูปแบบเอกสารรับรองวัคซีน หรือวัคซีน พาสปอร์ต ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อม นอกจากรูปแบบรูปเล่ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางด้วยว่าจะรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

 

 

อ่านข่าวอื่นๆ

ศบค.ขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 2 เดือน - ยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ

"หมอประสิทธิ์" เตือน ธ.ค.นี้จุดเสี่ยงโควิดระลอกใหม่-ไวรัสกลายพันธุ์

นายกฯ ชวนคนไทยนับถอยหลัง "สัปดาห์ฉีดวัคซีน" เป้า 100 ล้านโดส

 

กลับขึ้นด้านบน