ทันข่าวเด่น

วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562

15:04

พญ.เพชรดาว : อาจจะอีก 10-30 ปีข้างหน้า ขอให้เปิดเผยงบฯ ลับให้ประชาชนรับทราบ เพื่อคลายความสงสัยว่าจัดสรรงบฯ ดังกล่าวเหมาะสม และโปร่งใสหรือไม่

15:04

พญ.เพชรดาว : เมื่อมีการเลือกตั้งแล้ว เห็นควรให้ยกเลิก เพื่อไม่ให้ซับซ้อนกลไกเดิมตาม พ.ร.บ.ศอ.บต.2553

15:04

พญ.เพชรดาว : งบฯ ค่าใช้จ่ายคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 7 คน 7.8 ล้านบาท และที่ปรึกษาแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งคณะผู้แทนรัฐบาลได้ตั้งครั้งแรกตามคำสั่งหัวหน้า คสช.

15:03

พญ.เพชรดาว : เด็กยังไม่มีกิจกรรมใดเด่นชัดมากนัก เพราะตัวเลขเด็กกำพร้า 60 กว่าคน เด็กที่มีบาดแผลทางจิตใจ เปรียบเสมือนระเบิดที่รอการปะทุ หากไม่ได้รับการดูแลเยียวยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษา

15:02

พญ.เพชรดาว : งบฯ เยียวยาใช้ไป 3,000 กว่าล้านบาท จะเห็นว่างบฯ ปี 60 ได้มีการจัดบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และงบฯ ปี 63 เห็นว่างานพัฒนา

15:01

พญ.เพชรดาว : ภาพรวมความสูญเสียในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ปี 47-53 เกิดเหตุ 20,376 ครั้ง เฉลี่ย 3 ครั้ง/วัน เสียชีวิต 7,000 คน

15:01

พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.ภูมิใจไทย อภิปรายว่า นโยบายเปลี่ยนงบฯ ลับ เป็นงบฯ ลงทุน เปลี่ยนเสียงระเบิด เป็นเสียงเครื่องจักร โดยขออภิปรายงบฯ ลับ 26 รายการ

14:26

วันที่ 2 การประชุมพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 "พล.อ.ประยุทธ์" ฉุนสื่อถามกรณีหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านให้กลับไปร่างพ.ร.บ.ฯใหม่ สวนกลับทันควัน เขาสั่งได้เหรอ?

14:23

พล.อ.ชัยชาญ : โดยการเตรียมพร้อมในขนาดที่ลดลง 1 ใน 3 เช่น อดีตใช้ระดับกองพล ก็จะลดลงมาเป็นระดับกรมที่มีความพร้อม คล่องแคล่วและมีอำนาจติดต่อสื่อสารเพื่อคุมสถานการณ์อย่างรวดเร็ว

14:22

พล.อ.ชัยชาญ : ความขัดแย้งบางพื้นที่ที่เกิดขึ้นระดับต่ำ ต้องมีการเตรียมกำลังและพร้อมที่จะใช้กำลังแก้สถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การเจรจาต่อรอง ซึ่งกองทัพมีการจัดเตรียมกำลังอย่างมีเหตุผลและสอดคล้องงบประมาณ

14:22

พล.อ.ชัยชาญ : มีน่านน้ำตามแนวชายแดนกว่า 1,600 ไมค์ทะเล มีพื้นที่น่านน้ำมากกว่า 3.2 แสนตารางกิโลเมตร นอกจากนั้นยังมีเศรษฐกิจจำเพาะที่ซับซ้อน พื้นที่เหล่านี้ไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดความขัดแย้ง

14:21

พล.อ.ชัยชาญ : ภาระหน้าที่ปกติ กองทัพทำหน้าที่ 2 ประการคือ การเตรียมกำลังและการใช้กำลัง คนอาจสงสัยว่าปัจจุบันไม่มีการใช้กำลัง แต่ถ้าดูพื้นที่ของไทยจะเห็นว่ามีเขตแดนทางบกกว่า 5,600 กม.

14:20

พล.อ.ชัยชาญ : กองกำลังเหล่านั้นนอกจากดูแลความมั่นคง ยังดูภารกิจอื่นๆ เช่น สกัดกั้นยาเสพติด, ลักลอบขนสินค้าหนีภาษี, การค้ามนุษย์ ฯลฯ เพื่อไม่ให้มีสิ่งไม่ดีเข้ามาทำให้บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อย นั่นคือความไม่ปกติสุขของคนไทยด้วย

14:20

พล.อ.ชัยชาญ : เรื่องการป้องกันประเทศ ยามปกติคือเรื่องสำคัญ กองทัพและกลาโหมจัดกองกำลัง 8 กองกำลังตามชายแดนอยู่ทั่วประเทศ

14:20

พล.อ.ชัยชาญ : กองทัพมีการจัดหางบฯ ตามขั้นตอน เพื่อให้สอดรับกับภารกิจหลัก 4 ประการ1.การป้องกันประเทศ 2.การักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 3.การรักษาความมั่นคงภายใน 4.การพัฒนาประเทศที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ

14:19

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ชี้แจงกรณีกลาโหม ถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ ต้องพูดถึงเรื่องความมั่นคง ถ้ากองทัพมั่นคง ประเทศมั่นคง จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ตปท.และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

14:18

พล.อ.ประยุทธ์ : เรื่องบ่อน กรุณาอย่าถ่ายรูปมาอย่างเดียว ขอให้แจ้งความ แจ้งตำรวจ ผมไปเดี๋ยวนั้นเลย เพราะแจ้งกันเยอะแล้วหาว่าเจ้าหน้าที่ไม่ไป เรื่องนี้ผมสั่งสอบสวนแล้ว

14:18

พล.อ.ประยุทธ์ : และเมื่อเก็บรายได้ภาษี 2 ครั้งเข้ามากองกลาง ระหว่างที่ยังเก็บไม่ได้จะนำเงินตรงนี้จ่ายในแผนงานไปก่อน

14:17

พล.อ.ประยุทธ์ ตอบข้ออภิปรายถึงเงินคงคลังที่จำเป็นต้องมี ทำไมไม่เอามาใช้ เนื่องจาก ก.คลังต้องตั้งวงเงินสำรองจ่ายเก็บไว้ 4-5 แสนล้านบาท จะใช้ด้วยการทยอยเบิกจ่ายงบฯ

14:16

พล.อ.ประยุทธ์ : เรื่องที่บอกว่ากู้เงินมาก รัฐบาลไหนไม่ทราบระยะเวลาเท่ากัน แต่ผมกู้น้อยกว่า ตั้งแต่มีรัฐบาลมา มีเพียงรัฐบาลเดียวที่ทำงบฯ แบบสมดุลได้ เพราะ IMF ไม่ให้ทำงบฯ ขาดดุล คนก็ชื่นชมกัน แต่ไม่ใช่

14:16

พล.อ.ประยุทธ์ : ผมนั่งรถก็ฟังท่าน เปิดทีวีก็ฟังตลอด เมื่อคืนนอนตี 2 ครึ่งยังได้ยินเสียงพวกท่านอยู่ในหัว ผมคิดถึงท่านเลยมา

14:15

พล.อ.ประยุทธ์ : มีคณะกรรมการพิจารณาอย่างเหมาะสม ด้วยการรับฟังความเห็นทุกฝ่าย ส่วนการกล่าวอ้างว่ามีการทุจริต ผมได้ข่าวว่ามีบางคนเรียกเงินบริษัทเขา จะพยายามหาข่าว หากตรวจสอบพบจะดำเนินการเอาผิดทั้งสิ้น

14:15

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงการดำเนินการรถไฟฟ้า ว่าหลาย 10 ปีไม่สามารถดำเนินการได้หรือเกิดปัญหา เช่น รถไฟฟ้าสายสีม่วง เมื่อรัฐบาลเข้ามาก็พยายามแก้ปัญหา เป็นการลงทุน PPP 3 ส่วน เอกชน 2 รัฐลงทุน 1 ส่วน

14:14

กรณ์ : เมื่อแพ้การเลือกตั้ง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้กู้ยืมเพื่อชดเชยการขาดดุลงบฯ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งไม่ได้ผิดปกติ แต่ผู้อภิปรายได้พูดทำนองว่าการกู้ยืมสะท้อนความบกพร่องการปฏิบัติหน้าที่

14:14

นายกรณ์ จาติกวนิช ส.ส.ประชาธิปัตย์ ใช้สิทธิพาดพิงสมัยเป็น รมว.คลัง ที่ร่วมลงนามสู่เป้าหมายงบสมดุล ว่ามีการลงนามจริงและขอชี้แจงว่าหลังจากนั้นได้อยู่ในตำแหน่ง 1 ปี

14:13

พล.อ.อนุพงษ์ : ที่ต้องชี้แจง เพราะถูกฝ่ายค้านกล่าวหาว่าไม่เป็นไปตามนโยบายรัฐ กล่าวหาว่าไม่โปร่งใส ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการทุจริต หรือตั้งงบใด ยังอยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชน

14:13

พล.อ.อนุพงษ์ : ผมยังไม่ทราบว่าเขาจะมีผลออกมาอย่างไร ไม่ทราบจนกว่าเขาจะสรุปผล และนำเข้า ครม. ถ้าผลออกมาอย่างไร คนที่อนุมัติก็ต้องรับไปและถ้าจะมีโกง ก็ต้องเอาไปติดคุก

14:13

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ชี้แจงกรณีสัมปทานบีทีเอส ส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ขณะนี้พิจารณาแก้ปัญหาจากเรื่องหนี้ 6 หมื่นล้านบาท มีการตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชนขึ้นมาพิจารณา

14:12

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาถึงสภาฯ รับฟังการประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เวลา 12.55 น.

14:11

ยุทธพงศ์ : ฝาก พล.อ.อนุพงษ์ ช่วยสางปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยตามที่ประกาศไว้ในสภาฯ เมื่อวานนี้ (17 ต.ค.) โดยเฉพาะการต่อสัญญาสัมปทานโครงการบีทีเอส และจะนำเอกสารยื่นให้ มท.1 ตรวจสอบ

14:10

ยุทธพงศ์ : สำนักงบประมาณ ตั้งงบฯ เกรงใจทหารหรือไม่ ซึ่งต้องการคำตอบ รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ตั้งงบฯ ไปใช้ป้องกันอาชญากรรม สวนทางบ่อนพนันที่สีสมกลางกรุงเทพ ต้องฟ้อง

14:10

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.เพื่อไทย อภิปรายว่ารัฐบาลไม่มีวินัยการเงินการคลัง ตั้งแต่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาบริหารประเทศ มีการกู้เงินเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยะ รวมกันตลอด 5 ปี 3 ล้านล้านบาท ส่งผลให้เกิดการขาดดุล

12:22

จุรินทร์ : ส่วนข้าว ตั้งวงเงิน 2.1 หมื่นล้านบาท เพื่อประกันรายได้ เช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเปลือกหอมประทุมธานี ข้าวเปลือกเหนียว

12:21

จุรินทร์ : กำหนดให้โรงหีบน้ำมันปาล์มดิบติดมิเตอร์เรียลไทม์ ป้องกันการแอบอ้างน้ำมันล้นสต็อกและกดราคาเกษตรกร เพื่อสะท้อนตัวเลขสต็อกทั้งประเทศอย่างแท้จริง

12:21

จุรินทร์ : มาตรการเสริมอื่นๆ กระตุ้นให้ราคาปาล์มสูงขึ้น ใช้มาตรการกึ่งบังคับ ใช้ B10 ทั่วประเทศ, ให้การไฟฟ้านำปาล์มไปผลิตไฟฟ้า ตั้งเป้า 1.3 ล้านตัน

12:20

จุรินทร์ : นโยบายประกันรายได้เกษตรกรมีความคืบหน้า ปาล์มน้ำมัน กิโลกรัมละ 4 บาท ตั้งงบประมาณ 1.4 หมื่นล้านบาท ขณะนี้โอนเงินส่วนต่างงวดแรกถึงมือเกษตรกรแล้ว

12:19

จุรินทร์ : รายได้ก้อนที่ 2 ช่วยเกษตรกรคือ เงินส่วนต่าง เช่น ปาล์ม กิโลกรัมละ 4 บาท หากขายได้ 3 บาท มีส่วนต่าง 1 บาท รัฐบาลจะโอนเงินเข้าเกษตรกรโดยตรง

12:07

จุรินทร์ : ยืนยันว่าให้ความสำคัญเกษตรทุกตัว แต่จะใช้คนละมาตรการ โดยประกันรายได้เกษตรกรที่รัฐบาลจะหยิบยื่นให้เพียงพอกับการยังชีพ ไม่ใช่ประกันราคาพืชผล

12:06

จุรินทร์ : เรื่องสินค้าเกษตร รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะเป็นหัวใจของเศรษฐกิจฐานราก โดยนโยบายประกันรายได้เกษตรกรกำหนดชัดเจน ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด ปาล์ม

12:05

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ ชี้แจงประเด็นประกันรายได้เกษตรกรและการส่งออก อยากให้นำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณกลับไปทำใหม่ เพราะไม่สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก

11:56

บุญฐิณ : แต่บางแห่งใช้วิธีการประมูลจากเอกชน และถ่ายโอนให้ อปท.จึงมีเม็ดเงินรั่วไหล

11:56

บุญฐิณ : ฝากให้จับคนทุจริตที่มากินกับเด็ก โดยโอนเงินให้กับโรงเรียนไปจัดสรรโครงการอาหารกลางวันโดยตรง เนื่องจากมีโรงเรียนขยายโอกาส 7,008 แห่ง บางแห่งมีโครงการเกษตรเอง

11:55

บุญฐิณ : บางแห่งที่ได้รับจัดสรรหัวละ 20 เพราะต้องการแก้ปัญหาเด็กไม่มีข้าวกิน แต่อยากถามว่าเงินเพียง 20 ต่อหัว เพียงพอหรือไม่

11:55

บุญฐิณ : อยากให้สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสำหรับนักเรียนด้วย เนื่องจากเคยมีผู้บริหารระดับสูงสัมภาษณ์กรณีเจอการทุจริต

11:54

11.34 น. บุญฐิณ ประทุมลี ส.ส.เพื่อไทย อภิปรายว่า โครงการนมโรงเรียน ที่นายชวน หลีกภัย เคยเริ่มเมื่อปี 2535 และทุกรัฐบาลนำมาสานต่อ ไม่กังวลการทุจริต แต่นมต้องมีคุณภาพ

11:39

11.25 น. นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.ชาติพัฒนา อภิปรายว่า การหารายได้เข้าประเทศที่มาจากการเกษตรและการท่องเที่ยว ถ้ารัฐบูรณาการร่วมกัน จะผลักดันเศรษฐกิจไทยไปได้

11:32

ธนกร : เห็นงบประมาณปี 63 แล้วค่อนข้างตกใจ เพราะงบฯ ลดลงเกือบ 1,000 ล้านบาท จึงอยากเรียกร้องให้ดูแลสำนักงานอาชีวศึกษาและขอให้มีคำตอบในการพิจารณาวาระ 2

11:32

ธนกร : ปัจจุบันมีสถาบันอาชีวศึกษา 913 แห่ง เป็นของรัฐบาล 429 แห่ง และเอกชน 418 แห่ง มีครู 43,000 คน มีนักศึกษา 2 ล้านคน แต่งบประมาณปี 63 ถูกปรับลดไปกว่าครึ่ง

11:31

11.15 น. นายธนกร ไชยกุล ส.ส.เพื่อไทย อภิปรายว่า ฝากรัฐบาลช่วยจัดงบฯ เพื่อการศึกษาสายอาชีวศึกษา ที่ต้องเตรียมรองรับการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการช่าง การท่องเที่ยวและเทคโนโลยี

11:11

รศ.สุรวาท : ควรมีการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ใช้งบ 1,250 ล้านบาท ในขณะที่งบฯ สำหรับคนที่อยู่ท้องถิ่นที่เข้าใจปัญหาในพื้นที่กลับเข้าถึงงบประมาณวิจัยน้อยมาก จึงควรจัดสรรงบเพิ่ม

{date}

{time}

{title}

กลับขึ้นด้านบน