"เทวัญ" ส่งสมัชชาคนจนกลับบ้าน หลังชาวบ้านพอใจผลเจรจา

"เทวัญ" ส่งสมัชชาคนจนกลับบ้าน หลังชาวบ้านพอใจผลเจรจา

"เทวัญ" ส่งสมัชชาคนจนกลับบ้าน หลังชาวบ้านพอใจผลเจรจา

รูปข่าว : "เทวัญ" ส่งสมัชชาคนจนกลับบ้าน หลังชาวบ้านพอใจผลเจรจา

"รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" ร่วมแถลงสรุปผลเจรจาสมัชชาคนจน ระบุ ปัญหาไหนแก้ได้จะแก้ให้ทันที พร้อมนำข้อสรุปเสนอที่ประชุม ครม.และนายกฯ "สมัชชาคนจน" แถลงยุติการชุมนุม กลับบ้านเย็นวันนี้ แสดงความจริงใจต่อรัฐบาล หลังชุมนุมนาน 18 วัน

วันนี้ (23 ต.ค.2562) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมรายงานสรุปผลการเจรจาระหว่างกลุ่มสมัชชาคนจน และ ตัวแทนรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

นายเทวัญ ระบุว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นข้อสรุปในวันนี้ ได้ดำเนินการมาอย่างถูกต้อง เพราะเป็นปัญหาของประชาชน โดยได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลและหาแนวทางแก้ปัญหานั้น ๆ ทั้ง รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รมช.กระทรวงมหาดไทย และ รมว.กระทรวงพลังงาน รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ข้อยุติ ดังนี้

  1. รับทราบข้อร้องเรียนและข้อเสนอเชิงนโยบายของกลุ่มสมัชชาคนจน พร้อมแก้ปัญหาทันที และขับเคลื่อนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ต่อไป หากปัญหาใดสามารถแก้ไขได้เลย ก็จะทำทันที 
  2. รัฐบาล ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับสมัชชาคนจน โดยรายกรณีปัญหา มีความคืบหน้าต่างกันรายกรณี โดยมีกรอบเวลาเจรจา ซึ่งจะนำผลการหารือ เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป
  3. สำหรับข้อเสนอให้ตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มสมัชชาคนจนเป็นการเฉพาะ จะเร่งนำเรียนนายกรัฐมนตรี ต่อไป หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี
  4. เรื่องที่สมัชชาคนจนวิตกกังวล คือ การผ่อนผันทำกินในที่ดินเดิมของสมัชชาคนจน ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ ระหว่างสมัชชาคนจนและรัฐบาล ซึ่งมีเห็นชอบตามความในบันทึกแล้ว และจะนำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
ผมเห็นว่าเป็นข้อตกลงที่จะเป็นประโยชน์กับสมัชชาคนจนอย่างยิ่ง และรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ห่วงใย สอบถามมาตลอดว่า พวกท่านอยู่ที่นี่เป็นอย่างไร ให้รีบแก้ไขปัญหา นำปัญหามาดำเนินการ เพื่อพี่น้องจะได้กลับบ้าน วันนี้ ก็เป็นข้อตกลงระหว่างตัวแทนรัฐบาลและสมัชชาคนจน น่าจะเป็นข้อยุติ


นอกจากนี้ นายเทวัญ ได้กล่าวขอบคุณประชาชนที่มาร่วมชุมนุม ที่ได้เห็นอกเห็นใจกัน เพราะรัฐบาลก็อยากให้มีการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจ เนื่องจากได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กลุ่มผู้ชุมนุม 

นายบารมี ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน เปิดเผยว่า ผลการเจรจาเป็นที่น่าพอใจ สมัชชาคนจนพร้อมเดินทางกลับวันนี้ โดยรัฐบาลจะนำบันทึกความเข้าใจทั้ง 35 กรณีเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบ โดยถือว่านี่เป็นสัตยาบันในการแก้ไขปัญหา และหวังว่าภายในปีนี้ จะได้ของขวัญเป็นมติคณะรัฐมนตรียกเลิกเขื่อนแก่งเสือเต้น และเขื่อนท่าแซะ

เข้าใจว่าหลาย ๆ เรื่องไม่สามารถระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาได้ทันที ส่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับปากว่าจะลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา 9 กรณี ภายในเดือนตุลาคมนี้ เราหวังว่า จะทำตามนั้น ส่วนหลายเรื่องที่ยังไม่มีข้อยุติ เช่น เรื่องแรงงาน การเกษตร ก็หวังว่าจะได้รับการประสานพูดคุยเพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม


หลังการแถลงสรุปผลเจรจา รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ทีมข่าวไทยพีบีเอส โดยระบุว่า การเคลื่อนไหวของกลุ่มสมัชชาคนจนครั้งนี้ มีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากนโยบายรัฐมากถึง 35 เรื่อง แต่ละเรื่องมีหลายกรณี ซึ่งแต่ละกรณีก็มีหน่วยงานรับผิดชอบหลายกระทรวง ในฐานะตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี จะนำเรื่องเหล่านี้ไปแจ้งรายละเอียดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า ส่วนการขอของขวัญปีใหม่เป็นการยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นและเขื่อนท่าแซะ นายเทวัญ ระบุว่า ยังไม่ทราบ เพราะเป็นเรื่องของทางนี้ที่อยากให้ทำ แต่ว่าจะทำได้ขนาดไหน ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงเจ้าของเรื่อง

สำหรับการชุมนุมของกลุ่ม "สมัชชาคนจน" เพื่อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล เริ่มชุมนุมตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. ที่ผ่านมา และเป็นการชุมนุมใหญ่ครั้งแรกในรอบ 5 ปี หลังเหตุการณ์รัฐประหารปี 2557

สมัชชาคนจน แถลงยุติการชุมนุม

ภายหลังการรายงานสรุปผลการเจรจา กลุ่มสมัชชาคนจน ได้ร่วมอ่านแถลงการณ์สมัชชาคนจน ฉบับที่ 12 เพื่อแสดงความจริงใจต่อรัฐบาล โดยการยุติการชุมนุมและจะเดินทางกลับภูมิลำเนา

แถลงการณ์สมัชชาคนจน ฉบับที่ 12

"สมัชชาคนจน ขอยุติการชุมนุม"

จากการออกมาชุมนุมของเครือข่ายชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนในนามสมัชชาคนจนตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2562 แจนถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เป็นเวลา 18 วัน ตลอดการออกมาชุมนุมของสมัชชาคนจน พวกเราได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเปิดการเจรจาอย่างเสมอหน้ากับรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนให้ได้ข้อยุติ จากการเจรจาของสมัชชาคนจนกับรัฐบาล โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจนแทนนายกรัฐมนตรี สรุปผลการเจรจาแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน ดังนี้

1. รัฐบาลได้รับทราบปัญหาข้อร้องเรียนและข้อเสนอเชิงนโยบายของสมัชชาคนจน ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในทันที และจะขับเคลื่อนผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องต่อไป

2. รัฐบาลร่วมกับสมัชชาคนจนได้จัดทำบันทึกข้อตกลงซึ่งมีกรอบเวลาร่วมกันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งจะได้นำผลการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป

3. สำหรับข้อเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสมัชชาคนจน ตามร่างคำสั่งที่สมัชชาคนจนเสนอไว้ จะได้เร่งดำเนินการนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

4. สำหรับเรื่องที่สมัชชามีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่ง คือ การผ่อนผันให้ทำกินในที่ดินเดิมของสมัชชาคนจนนั้น ในเรื่องนี้ได้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างสมัชชาคนจนและรัฐบาล ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นชอบแล้วเพื่อแนบกับบันทึกข้อตกลง และนำเรียนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งต่อไป

จากการชุมนุมตลอดระยะเวลา 18 วัน สมัชชาคนจนขอขอบคุณผู้ที่ร่วมสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม และเครือข่ายภาคประชาชนจากส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการชุมนุมกับสมัชชาคนจน พร้อมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่คอยอำนวยความสะดวกและประสานงานในการเจรจา และพวกเราต้องขออภัยความไม่สะดวกในการสัญจรของพี่น้องในกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ทางสมัชชาคนจนหวังว่าข้อตกลงในการแก้ไขปัญหาที่ได้ร่วมจัดทำกับทางรัฐบาล
จะถูกนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีและนำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติต่อไป

ทางสมัชชาคจนขอแสดงความจริงใจต่อรัฐบาล โดยการยุติการชุมนุมและจะเดินทางกลับภูมิลำเนาในตอนเย็นของวันนี้

ประชาธิปไตยที่กินได้ การเมืองที่เห็นหัวคนจน

สมัชชาคนจน
23 ตุลาคม 2562

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมัชชาคนจนปักหลักชุมนุมข้างทำเนียบฯ ขอรัฐบาลเปิดเจรจาอีกครั้ง

"ประยุทธ์" ตั้ง "เทวัญ" เป็นผู้แทนนายกฯ แก้ปัญหา "สมัชชาคนจน"

"สมัชชาคนจน" ปักหลักรอรัฐบาลตอบรับนั่งหัวโต๊ะแก้ปัญหา

 

 

กลับขึ้นด้านบน