ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ถึงไทยแล้วรับการตรวจ COVID-19

ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ถึงไทยแล้วรับการตรวจ COVID-19

ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ถึงไทยแล้วรับการตรวจ COVID-19

รูปข่าว : ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ถึงไทยแล้วรับการตรวจ COVID-19

ภาพประวัติศาสตร์ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ เดินทางเยือนไทยแล้ว ในฐานะแขกของกองทัพบก วันที่ 9-10 ก.ค.นี้ โดยอนุญาตให้มีการเผยแพร่ภาพการรับตรวจ Nasopharyngeal Swab COVID-19 Test ที่ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 6 ดอนเมือง

วันนี้ (9 ก.ค.2563) เมื่อเวลา 11.00 น.เพจเฟซบุ๊ก SMART Soldiers Strong ARMY เผยแพร่ภาพคณะของผบ.ทบ.สหรัฐอเมริกา นำโดย Gen James C. McConville และคณะ ที่เดินทางมาเยือนไทยแล้ว ณ ท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง โดยใช้อากาศยานของสหรัฐอเมริกา ถึงเวลาประมาณ 10.15 น.

โดย พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เดินทางมาต้อนรับด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้ให้ข้อมูลถึงมาตรการของไทยเกี่ยวกับการต้อนรับแขกต่างประเทศที่มาเยือนไทย โดยคณะ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ถือเป็นแขกต่างประเทศคณะแรก ที่มาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะถือเป็นมาตรฐาน และแนวทางการต้อนรับคณะแขกต่างประเทศในโอกาสต่อๆไปด้วย

ทั้งนี้ทาง ผบ.ทบ.สหรัฐฯ Gen James C. McConville และคณะ ได้ชื่นชมมาตรการป้องกัน COVID-19 ของรัฐบาลไทย พร้อมอนุญาตให้เผยแพร่ภาพ SWAB TEST ซึ่งถือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง 

 

ไทม์ไลน์ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และเยือนไทย 9-10 ก.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 10 ก.ค.นี้ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะจะเข้าเยี่ยมพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม  และผบ.ทบ. วัตถุประสงค์ของการเยือน เพื่อร่วมลงนามในเอกสารแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างกองทัพบก และทบ.สหรัฐฯ ยเป็นการสานต่อความร่วมมือภายหลังการลงนามระหว่างรมว.กลาโหม กับ รมว.กลาโหม สหรัฐฯ ในแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทย-สหรัฐฯ ปี 2563 ว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศ (Joint Vision Statement 2020 for the Thai - U.S. Defense Alliance) เมื่อ 17 พ.ย.62 

การลงนามในเอกสารแถลงการณ์ดังกล่าว เพื่อนำเรื่องที่กระทรวงกลาโหมทั้ง 2 ประเทศได้แถลงไว้ในวิสัยทัศน์ร่วมไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการพัฒนากองทัพบกไทยให้มีศักยภาพ และความทันสมัย ด้วยการดำเนินการผ่านแผนงานความร่วมมือทางทหารในด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนด้านกำลังพล การฝึกร่วมผสม ที่จะมีรูปแบบที่หลากหลายและพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละปี การแลกเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกศึกษา การพัฒนาหลักนิยม และการสนับสนุน ด้านการส่งกำลังบำรุง  

 

สำหรับกรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยของ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะที่ไม่ต้องกักตัว 14 วันนั้น เป็นไปตามข้อกำหนด ฉบับที่ 12 ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถาน การณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 และตามคำสั่ง ศบค.ที่ 7/2563 ได้แก่ ผู้มีเหตุยกเว้นหรือเป็นกรณีที่ นายกรัฐมนตรี หรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามความจำเป็นโดยอาจกำหนดเงื่อนไข และเงื่อนเวลาก็ได้ ซึ่งคณะของผบ.ทบ.สหรัฐฯ อยู่ภายใต้ข้อพิจารณาดังกล่าว โดยคณะฯ ของฝ่ายสหรัฐฯ ได้ยืนยันที่จะปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของไทย และมาตรการของศบค. อย่างเคร่งครัดทุกประการ ดังนี้

  • คณะขนาดเล็กไม่เกิน 10 คน
  • ใช้เวลาอยู่ในไทยระยะสั้นเพียง 2 วัน
  • มีหนังสือที่รับรอง ว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ มีใบรับรองแพทย์สำหรับการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) และมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อ COVID-19 โดยวิธีการตรวจ RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง
  • จัดว่าที่ ผชท.ทบ.ไทย/วอชิงตัน เป็นนายทหารติดต่อ  และ เจ้าหน้าที่รปภ. ติดตามคณะตลอดห้วงระยะเวลาที่อยู่ในไทย
  • มีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จาก กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลพระมงกุฎ ติดตามตลอดเวลา
  • มีกำหนดการเดินทางและสถานที่จะไปที่แน่นอนชัดเจน และเดินทางด้วยยานพาหนะที่ ทบ. จัดเตรียมไว้

คุมเข้มตามมาตรการป้องกัน COVID-19

สำหรับมาตรการสำคัญเมื่อคณะฯ เดินทางมาถึงและระหว่างอยู่ในประเทศไทยประกอบด้วย การคัดกรองทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้า-ออก ผ่านเครื่อง Thermoscan และมีการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ซี่งมีชุด Swab test ของ กระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (AFRIMS) ร่วมกันตรวจ รวมทั้งมีการทำความสะอาดกระเป๋าสัมภาระของคณะฯ ด้วยการฉีดพ่นสารเคมี โดยเจ้าหน้าที่ วศ.ทบ. ซึ่งสวมชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) และถุงมือยาง นอกจากนี้มีการแยกยานพาหนะระหว่างคณะฯ ที่มาจาก สหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย โดยยานพาหนะของคณะสหรัฐฯ มีกระจกกั้นแยกระหว่างห้องพลขับและห้องผู้โดยสาร โดยสามารถติดต่อทางวิทยุสื่อสาร

คณะฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สวมหน้ากากอนามัยตลอดห้วงการเยือนทุกสถานที่การเข้าร่วมพิธีต่าง ๆ ยังคงยึดถือมาตรการ Social distancing โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร งดการทักทายด้วยการสัมผัสมือ และสัมผัสสิ่งของร่วมกัน ลดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธี หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละสถานที่ ที่อยู่ในกำหนดการเยือนทุกแห่งมีการทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการฆ่าเชื้อตามขั้นตอนที่ทาง ศบค. กำหนด ส่วนการรับประทานอาหาร ลักษณะการจัดอาหารให้แบบเฉพาะบุคคล โดยผ่านการแนะนำและตรวจสอบจาก เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ ศบค. จัดให้มีเจลล้างมือทำความสะอาด เตรียมพร้อมทุกสถานที่

โดยสรุป การเดินทางเยือนไทยของ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ และคณะ นอกจากเป็นไปตามแผนการปฏิบัติ ภายใต้กรอบความร่วมมือที่มีร่วมกัน นอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบก ของทั้งสองประเทศแล้ว ในประเด็นการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทบ.ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทย และข้อกำหนดของ ศบค. อย่างเคร่งครัดทุกประการตั้งแต่ ก่อนที่คณะฯ เดินทางถึงไทยจนถึงคณะฯ เดินทางออกจากไทยเรียบร้อย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ศรีสุวรรณกังขา ศบค. 2 มาตรฐาน ปม ผบ.ทบ.สหรัฐฯ ไม่ต้องกักตัว

ศบค.ชี้จัด จนท. 2 ทีมประกบ "ผบ.ทบ.สหรัฐฯ" ห้ามออกนอกเส้นทาง

ปรับแผนรับ ผบ.ทบ.สหรัฐฯ เยือนไทย ให้เคร่งครัดตามหลักเกณฑ์

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน