กสม.เรียกร้องปล่อยตัวกลุ่มผู้ชุมนุมจะนะ-รับฟังผลกระทบตั้งนิคมฯ

กสม.เรียกร้องปล่อยตัวกลุ่มผู้ชุมนุมจะนะ-รับฟังผลกระทบตั้งนิคมฯ

กสม.เรียกร้องปล่อยตัวกลุ่มผู้ชุมนุมจะนะ-รับฟังผลกระทบตั้งนิคมฯ

รูปข่าว : กสม.เรียกร้องปล่อยตัวกลุ่มผู้ชุมนุมจะนะ-รับฟังผลกระทบตั้งนิคมฯ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกแถลงการณ์ขอให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นและเร่งรับฟังเสียงของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการตั้งนิคมอุตสาหกรรม หลังจากมาชุมนุมบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล และถูกควบคุมตัวไปสโมสรตำรวจ

วันนี้ (7 ธ.ค.2564) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์เรื่อง "ขอให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นและเร่งรับฟังเสียงของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ" โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเข้าควบคุมตัวผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งเดินทางจาก จ.สงขลา เข้ามาปักหลักชุมนุม ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล เมื่อช่วงดึกของวันที่ 6 ธ.ค.2564 เพื่อทวงสัญญาจากรัฐบาลในการแก้ปัญหาโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่เคยตกลงกันว่าจะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ หรือ SEA แบบมีส่วนร่วมก่อนดำเนินการโครงการ

กสม.ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวด้วยความห่วงใย โดยเมื่อช่วงเช้าวันที่ 7 ธ.ค.2564 นางปรีดา คงแป้น และ น.ส.ศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นที่ถูกควบคุมตัว ณ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โดย กสม.เห็นว่าเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ได้รับการรับรองตามกติการะหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้องเคารพและคุ้มครองให้ประชาชนสามารถใช้เสรีภาพดังกล่าวได้ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย

กสม. จึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อการเข้าควบคุมตัวผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และขอเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการดังนี้
1. ปล่อยตัวผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นที่ถูกควบคุมโดยไม่มีเงื่อนไข
2. เร่งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเปิดเผยและจริงใจ โดยเฉพาะในการดำเนินโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยตรง
3. อำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและผู้สังเกตการณ์อื่น ๆ ได้ทำหน้าที่รายงานสถานการณ์และข้อเท็จจริงอย่างเสรี โดยไม่สร้างอุปสรรคอันเป็นการขัดขวางหรือคุกคามการปฏิบัติหน้าที่

กสม.หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายและมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน จะรับฟังเสียงของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบและอำนวยให้การใช้เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบของประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็นสำคัญ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

"ไครียะห์" ระบุจับกลุ่มผู้ชุมนุมจะนะปกป้องผลประโยชน์นายทุน  

ตร.ระบุใช้ยุทธวิธีหลักสากลควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมจะนะ

นักวิชาการ-นักกิจกรรม ออกแถลงการณ์ประณามการสลายการชุมนุมชาวบ้านจะนะ 

ตร.ขอคืนพื้นที่ข้างทำเนียบ คุมม็อบลูกทะเลจะนะเข้าสโมสรตำรวจ

2 กมธ.รับเรื่องสอบปัญหาตั้งนิคมฯ จะนะ 

"ลูกสาวทะเลจะนะ" ทวงสัญญานายกฯ ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรม 

นายกฯ ไม่ยืนยันยุติโครงการเมืองต้นแบบจะนะหรือไม่

กลับขึ้นด้านบน