เช็ก! 26 สถานที่เขต กทม.ประกาศปิดชั่วคราว 22 วัน

เช็ก! 26 สถานที่เขต กทม.ประกาศปิดชั่วคราว 22 วัน

เช็ก! 26 สถานที่เขต กทม.ประกาศปิดชั่วคราว 22 วัน

รูปข่าว : เช็ก! 26 สถานที่เขต กทม.ประกาศปิดชั่วคราว 22 วัน

เปิดคำสั่ง กทม.ประกาศปิดชั่วคราว 26 ประเภท สถานที่เสี่ยงปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 มีผลพรุ่งนี้ (22 มี.ค.-12 เม.ย.นี้ ) โรงมหรสพ สนามมวย และโรงเรียน สนามกอล์ฟ ส่วนห้างสรรพสินค้า เว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา

วันนี้ (21 มี.ค.2563) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563 พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยว และมีความหนาแน่นของประชากรสูง ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว การควบคุมโรคอย่างทันเวลา และจำกัดการชุมนุมของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้างจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง อาศัยอำนาจตามความมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.จึงให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็น การชั่วคราว ลงวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา และให้ปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้ง แต่วันที่ 22 มี.ค.-12 เม.ย.นี้  รวม 26 ประเภท ดังนี้ 

 • ร้านอาหาร ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหาร
  ในโรงแรมที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรม)
 • ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น)
 • พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ
 • ตลาดและตลาดนัด (เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ
  เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต)
 • ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม
 • สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย
 • สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 • สวนสนุก สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกม
 • ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต
 • สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
 • สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
 • สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
 • ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา
 • ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรรศการ
 • สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา
 • สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกความงาม และสถานเสริมความงาม
 • สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม)
 • สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์
 • สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด
 • สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร
 • โรงมหรสพ (โรงภาพยนต์ โรงละคร โรงมหรสพ)
 • สถานที่ออกกำลังกาย
 • สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ
 • สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย
 • สนามกีฬา
 • สนามม้า 

 

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้ช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจำคุกไม่กิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ทังนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.2563 เป็นต้นไปประกาศ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

กทม.สั่งปิดสถานที่เสี่ยง-ห้างฯ 22 วัน ยกเว้นโซนอาหาร

"อัศวิน" ขอคนกรุงฯ ไม่ตื่นตระหนก มีอาหาร-สินค้าจำเป็น ขายอยู่

 “อนุทิน” หลั่งน้ำตา ขอคนเชื่อมั่น-จะไม่ทำให้ผิดหวัง

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน