"วิชา" ชี้ไม่มีเจตนาปกปิดทรัพย์สิน ยื่น ป.ป.ช.แก้ไขได้

"วิชา" ชี้ไม่มีเจตนาปกปิดทรัพย์สิน ยื่น ป.ป.ช.แก้ไขได้

"วิชา" ชี้ไม่มีเจตนาปกปิดทรัพย์สิน ยื่น ป.ป.ช.แก้ไขได้

รูปข่าว : "วิชา" ชี้ไม่มีเจตนาปกปิดทรัพย์สิน ยื่น ป.ป.ช.แก้ไขได้

"วิชา" ระบุ กรณี "ปารีณา" แจ้งทรัพย์สินคลาดเคลื่อนสามารถแก้ไขได้ แต่ต้องผ่านการพิจารณาพฤติกรรมว่ามีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือไม่

วันนี้ (3 ธ.ค.2562) นายวิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า กฎหมาย ป.ป.ช.ได้ระบุไว้ชัดเจนสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและนักการเมืองที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน-หนี้สินต่อกรรมการ ป.ป.ช.สามารถยื่นแก้ไขใหม่ได้ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วว่าข้อมูลการครอบครองไม่ตรงกับที่ยื่น

ในมาตรา 109 วรรค 2 ที่เขียนเอาไว้ชัดว่า เมื่อปรากฏว่าบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเอกสารประกอบที่ได้รับมาตามวรรคหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อน “และไม่มีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน” ให้เลขาธิการหรือผู้ที่เลขาธิการมอบหมายแจ้งให้บุคคลดังกล่าวดําเนินการให้ครบถ้วนหรือถูกต้องภายในระยะเวลาที่เลขาธิการกําหนด แต่ถ้าครบกำหนดแล้วบุคคลนั้นไม่ยื่นแก้ไข จะถือได้ว่ามีพฤติการณ์อันเชื่อได้ว่ามีเจตนาปกปิดทรัพย์สินหรือหนี้สิน

กรณี น.ส.ปารีณา ที่ยื่นทรัพย์สินการครอบครองที่ดินฟาร์มไก่ต่อ ป.ป.ช.รวม 57 แปลงเนื้อที่ 1,706 ไร่ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ แปลภาพถ่ายทางอากาศแล้วพบการใช้ประโยชน์เหลือ 640 ไร่

นายวิชา ระบุว่า น.ส.ปารีณา สามารถทำได้ แต่ ป.ป.ช.จะมีคณะกรรมการพิจารณาพฤติกรรมของ น.ส.ปารีณาว่า มีเจตนาการแจ้งทรัพย์สินคลาดเคลื่อนหรือไม่ ซึ่งนายวิชา บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นบ่อยมากจนเป็นเรื่องปกติ แต่อยากให้สังคมจับตาหลังจากนี้ว่า เมื่อที่ดินฟาร์มไก่ น.ส.ปารีณา ถูกกรมป่าไม้แจ้งความฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ 46 ไร่เศษ และอีก 600 กว่าไร่ในเขต ส.ป.ก.ไม่มีเอกสารการใช้ประโยชน์ จะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของ ป.ป.ช.ว่าได้มาอย่างสุจริตหรือไม่ ที่ผ่านมา ป.ป.ช.เคยพบการกระทำลักษณะนี้และส่งฟ้องเอาผิด ต้องโทษจำคุกไปหลายคนแล้ว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ป.ป.ช.เปิดทาง "ปารีณา" แก้ไขบัญชีทรัพย์สินได้

กรมป่าไม้-ส.ป.ก.ชี้ขาดที่ดิน "ปารีณา" ชัดเจน 2 ธ.ค.นี้

"ปารีณา-ทวี" ยันสู้คดีรุกป่าถึงที่สุด

บก.ปทส.ประสาน สภ.จอมบึง ตรวจสอบสำนวนคดีที่ดิน "ปารีณา"

กางแผนที่ตรวจสอบที่ดิน สปก. "ปารีณา"

 

 

กลับขึ้นด้านบน